Wieczór Naukowca na AWF Wrocław

Wieczór Naukowca

Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na kolejną edycję konferencji dla Młodych Naukowców „Wieczór Naukowca” pt. ”Wokół człowieka”. Konferencja dedykowana jest studentom 1,2,3 stopnia oraz młodym naukowcom (poniżej 35 r.ż.) zajmującym się badaniami „wokół człowieka”. Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum dla prezentacji dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie aktywności fizycznej człowieka. Ponadto jest okazją do nawiązania kontaktów naukowych między studentami i pracownikami z różnych ośrodków w Polsce.

Tematyka konferencji

  • Aktywność fizyczna i zdrowie.
  • Kliniczne i naukowe aspekty fizjoterapii.
    Profilaktyczne, wychowawcze i społeczne znaczenie ruchu.
  • Współczesna kosmetologia, źródła lecznicze w podejściu do zdrowia i urody.
  • Biomechanika sportu, inżynieria biomedyczna, sterowanie ruchem.
  • Turystyczne i rekreacyjne uwarunkowania aktywności ruchowej.
  • Inna tematyka poświęcona badaniom „wokół człowieka”

Przewidziane są 10-cio minutowe wystąpienia ustne i 5-cio minutowe prezentacje w sesji plakatowej. Wyróżnione prace (na podstawie oceny streszczenia i prezentacji) będą rekomendowane do publikacji w czasopismach: Aktualne Problemy Biomechaniki (4pkt), Rozprawy Naukowe AWF Wrocław (8pkt), kwartalnik „Physiotherapy Quarterly” (7pkt). Wszystkie streszczenia zostaną wydane w elektronicznej książce streszczeń. /za stroną Organizatorów/

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.wieczor.awf.wroc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.