Inżynier i Fizyk Medyczny 1/2019

Właśnie ukazał się nowy, pierwszy w tym roku, numer czasopisma Inżynier i Fizyk Medyczny.
72 strony pełne treści, 5 artykułów naukowych, nowości w radioterapii i diagnostyce obrazowej.

W nowym numerze:

  • Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej dotyczące kontroli jakości w radioterapii śródoperacyjnej promieniowaniem elektronowym (IOERT) za pomocą mobilnych akceleratorów
  • Porównanie dawek otrzymywanych przez pacjentów dorosłych poddanych badaniom tomografii komputerowej głowy bez podania środka kontrastującego z poziomami dawek referencyjnych zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
  • Badanie elektrofizjologiczne gałki ocznej – Wzrokowe Potencjały Wywołane (WPW)
  • i inne.

Dwumiesięcznik Inżynier i Fizyk Medyczny jest czasopismem recenzowanym, indeksowanym w MNiSW (4), Index Copernicus (48,64), BazTech.

Inżynier i Fizyk Medyczny 3/2018 już dostępny!

IFM - okładka nr 03/2018Inżynier i Fizyk Medyczny

Dwumiesięcznik Inżynier i Fizyk Medyczny jest czasopismem recenzowanym,
indeksowanym w MNiSW (4), Index Copernicus (52,96), BazTech.

Jakie prace?

Publikowane są prace w następujących kategoriach: prace naukowe, badawcze, studia przypadków, artykuły poglądowe, doniesienia, wywiady, polemiki, artykuły o tematyce społeczno-zawodowej i dotyczące specjalizacji
zawodowych, raporty techniczne i sprawozdania. Zamieszcza również przeglądy literatury przedmiotu, recenzje książek oraz aktualności branżowe.
Nadesłane do redakcji artykuły są recenzowane.

Znajdź nas:

Facebook – Inżynier i Fizyk Medyczny
WWW – www.inzynier-medyczny.pl