Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koła Naukowe przy polskich uczelniach skupiają studentów i wykładowców, którzy mają pomysły i pasję, by swoje idee wcielać w życie. Poniżej lista tych kół naukowych, które operują w dziedzinie biomechaniki i inżynierii biomedycznej.

Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej „Biomech”

SKN „Biomech” na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej działa aktywnie od 2013 roku. Koło zajmuje się licznymi aspektami badań żywych organizmów, narządów, tkanek i komórek w ujęciu inżynierskim. Jest bardzo szeroką dziedziną wiedzy, w której wyróżnia się wiele podobszarów, takich jak: biomechanika tkanek twardych i miękkich, biopłynów, biomateriałów, biomechanika sportu, biomechanika urazów i rehabilitacyjna, biomechanika nowotworów, biomechanika komórek i inne.

Realizowane projekty:

 • Realizacja przędzarki do hodowli nanowłókien
 • Zautomatyzowana proteza synchronizowana z innymi kończynami psa
 • Skaner do badania drożności ludzkich żył przy zastosowaniu filtra podczerwieni
 • Cyklicznym projektem naukowym koła są wyjazdy zagraniczne do siedziby The International Research Center for Mathematics & Mechanics of Complex Systems (M&MoCS) w ramach których prowadzone są szkolenia i wymiany doświadczeń naukowych ze studentami z innych krajów.

Opiekun koła: prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Lekszycki

Dane kontaktowe:
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
ul. Narbutta 85 , 02-524 Warszawa (pok. 416 Gmach Nowy Technologiczny)
+48 606 288 825
skn.biomech@wip.pw.edu.pl


Logo KN BiomedUZKoło Naukowe „BiomedUZ”

Koło Naukowe BiomedUZ działające przy Zakładzie Inżynierii Biomedycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim powstało w 2008r.

Najważniejszymi zadaniami KN BiomedUZ jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz realizowanie ciekawych projektów naukowych z zakresu inżynierii biomedycznej.

Członkowie KN BiomedUZ biorą czynny udział w konferencjach naukowych i dotychczas byli współautorami ponad 20 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Członkowie Koła cyklicznie organizują wyjazdowe seminaria naukowe, współorganizują Bale Inżynierii Biomedycznej.

Realizowane projekty:

 • Opracowanie elektrochemicznych biosensorów z wykorzystaniem nanomateriałów
 • Opracowanie projektu i algorytmu sterowania protezy dłoni
 • Problematyka akwizycji biosygnałów w wielokanałowych systemach pomiarowych

Opiekun koła: dr inż. Katarzyna Arkusz

Koło Naukowe BiomedUZ
Koło Naukowe BiomedUZ ze swoim opiekunem – dr inż. Katarzyną Arkusz

Dane kontaktowe:

Koło Naukowe BiomedUZ
Zakład Inżynierii Biomedycznej
Uniwersytet Zielonogórski
Licealna 9
65-417 Zielona Góra
(0-68) 328 2629
biomeduz@wm.uz.zgora.pl

 


Studenckie Koło Naukowe „Kinesis”SKN Kinesis

SKN Kinesis działa przy Zakładzie Biomechaniki Sportu należącej do Katedry Biomechaniki przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W ramach swej działalności podejmuje problematykę związaną z analizą kinematyki i dynamiki różnych aktywności ruchowych człowieka w sporcie i fizjoterapii, w normie i patologii.

Realizowane projekty:

 • Analiza chodu pacjentów po alloplastyce stawu kolanowego lub biodrowego
 • Ocena równowagi na platformie balansowej
 • Armwrestling
 • Egzoszkielet – ocena jakości fizjoterapii przy wykorzystaniu mobilnego egzoszkieletu do reedukacji chodu

Opiekun koła: dr inż. Sławomir Winiarski


Studenckie Koło Naukowe „Kangur”

Na Akademii Wychowania Fizycznego wykonuje się nie tylko „fikołki”. Studenckie Towarzystwo Naukowe AWF Wrocław zrzesza obecnie 37 aktywnie działających kół naukowych o zróżnicowanych obszarach badań. Wśród nich znajduje się Studenckie Koło Naukowe „Kangur”, którego członkowie podejmują się rozwiązywania problemów biomechanicznych.

Dr Artur Struzik ze studentami
Dr Artur Struzik ze studentami

Założone w 2015 roku przez opiekuna dr Artura Struzika koło naukowe umożliwia rozwijanie swoich biomechanicznych zainteresowań studentom pierwszego, drugiego jak i trzeciego stopnia. Podejmowana problematyka skupia się na analizie ruchu człowieka. Do dyspozycji członków koła naukowego jest najnowocześniejsza aparatura pomiarowa (tj. systemy analizy ruchu, platformy dynamometryczne) znajdująca się w Centralnym Laboratorium Naukowo-Badawczym AWF Wrocław. Wykonywane pomiary dotyczą naturalnych ruchów człowieka jak bieg czy skok oraz specjalistycznych ruchów sportowca. Prowadzone przez członków SKN „Kangur” prace badawcze mogą pomóc nie tylko w planowaniu i ulepszaniu procesu treningowego czy maksymalizacji osiągnięć i efektywności sportowca ale również w zrozumieniu zjawisk fizycznych oddziałujących na ciało ludzkie. Dokonania publikowane są w czasopismach naukowych jak i prezentowane na konferencjach, w tym na corocznej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Wieczór Naukowca” AWF Wrocław.

SKN Kangur - Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji
SKN Kangur – Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji w Warszawie (2015)

Dotychczas realizowane projekty:

 • Analiza parametrów kinematycznych kończyn dolnych podczas biegu sprinterskiego
 • Poziom przejawów zdolności skocznościowych a szybkość nawrotu pływackiego
 • Wpływ podeszwowej aplikacji sztywnego plastra na efektywność ruchu sportowca

BTS Da VinciKoło Naukowe Biomechaniczne Towarzystwo Studentów Da Vinci

Koło Naukowe Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci” zostało założone przez studentów Inżynierii biomedycznej. Interesujemy się przede wszystkim biomechaniką narządu ruchu człowieka i zastosowaniem współczesnych metod obliczeniowych w zagadnieniach biomechanicznych.

Do aktualnie prowadzonych projektów należą:

 • położenie środka ciężkości podczas jazdy na rowerze,
 • zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji ludzi na podstawie chodu,
 • identyfikacja osób na podstawie obrazów termograficznych,
 • ocena skuteczności terapii fizjoterapeutycznej za pomocą narzędzi biomechanicznych

Opiekunowie: dr Tomasz Walczak i dr inż. Jakub K. Grabski


Koło Naukowe „Biomateriały w Medycynie”

Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” stanowi transdyscyplinarne połączenie inżynierii z medycyną. Jego głównym celem jest rozwój i modyfikacja biomateriałów oraz implantów. Jednym z najważniejszych zadań Koła jest promocja i szerzenie idei wspólnej pracy inżynierów z lekarzami, natomiast efektem tej pracy mają być nowe lub ulepszone rozwiązania, które posłużą przedłużaniu życia ludzkiego.

Opiekunowie: dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek i mgr inż. Marcin Wekwejt

Kontakt: