Czasopisma

Polskie czasopisma specjalistyczne z dziedziny biomechaniki, inżynierii biomedycznej, ortopedii i innych pokrewnych tematów.

Acta of Bioengineering and BiomechanicsActa of Bioengineering and Biomechanics

Acta of Bioengineering and Biomechanics jest organem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki i wydawane jest pod auspicjami: Politechniki Wrocławskiej, Komitetu Mechaniki PAN i Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN. Czasopismo ukazuje się od 1999 roku i jest poświęcone najnowszym osiągnięciom w zakresie bioinżynierii i biomechaniki. Każdego roku ukazują się cztery numery Acta of Bioengineering and Biomechanics.


Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Ortopedia Traumatologia RehabilitacjaOrtopedia Traumatologia Rehabilitacja to recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, jak również prace przeglądowe oraz prace kazuistyczne związane z narządem ruchu.


Inżynier i Fizyk MedycznyInżynier i Fizyk Medyczny

Inżynier i Fizyk Medyczny to pierwszy na polskim rynku tytuł łączący szerokie środowisko fizyków medycznych techników, inżynierów medycznych, lekarzy oraz osoby naukowo i zawodowo związane z zagadnieniami stosowania techniki w praktyce medycznej.


Aktualne Problemy BiomechanikiAktualne Problemy Biomechaniki

Prace publikowane w czasopiśmie obejmują tematykę inżynierii biomedycznej, w szczególności biomechaniki. Czasopismo wydawane jest za zgodą Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej. Wszystkie artykuły umieszczone w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.


Human Movement

Kwartalnik wydawany przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie. Skupia się na tematyce szeroko pojętej aktywności fizycznej, biomechaniki ruchu, fizjologii i psychologii sportu.