Czasopisma

Polskie czasopisma specjalistyczne z dziedziny biomechaniki, inżynierii biomedycznej, ortopedii i innych pokrewnych tematów.

Acta of Bioengineering and BiomechanicsActa of Bioengineering and Biomechanics

Acta of Bioengineering and Biomechanics jest organem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki i wydawane jest pod auspicjami: Politechniki Wrocławskiej, Komitetu Mechaniki PAN i Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN. Czasopismo ukazuje się od 1999 roku i jest poświęcone najnowszym osiągnięciom w zakresie bioinżynierii i biomechaniki. Każdego roku ukazują się cztery numery Acta of Bioengineering and Biomechanics.


Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Ortopedia Traumatologia RehabilitacjaOrtopedia Traumatologia Rehabilitacja to recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe na podstawie badań własnych, jak również prace przeglądowe oraz prace kazuistyczne związane z narządem ruchu.


Inżynier i Fizyk MedycznyInżynier i Fizyk Medyczny

Inżynier i Fizyk Medyczny to pierwszy na polskim rynku tytuł łączący szerokie środowisko fizyków medycznych techników, inżynierów medycznych, lekarzy oraz osoby naukowo i zawodowo związane z zagadnieniami stosowania techniki w praktyce medycznej.


Aktualne Problemy BiomechanikiAktualne Problemy Biomechaniki

Prace publikowane w czasopiśmie obejmują tematykę inżynierii biomedycznej, w szczególności biomechaniki. Czasopismo wydawane jest za zgodą Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej. Wszystkie artykuły umieszczone w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.


Human Movement

Kwartalnik wydawany przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie. Skupia się na tematyce szeroko pojętej aktywności fizycznej, biomechaniki ruchu, fizjologii i psychologii sportu.