Implanty 2019 – Nowoczesna implantologia – nadzieje i dylematy

Na fali dużego zainteresowania ubiegłoroczną edycją konferencji — Implanty 2018, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej przygotowuje drugą edycję konferencji — Implanty 2019 – Nowoczesna implantologia – nadzieje i dylematy.

Cel i misja

Przedstawienie obecnego stanu zaawansowania w zakresie prac badawczo-rozwojowych w obszarze implantów oraz stworzenie forum do dyskusji nad współpracą i postępem w przedmiocie spotkania między uczestnikami.

Czytaj dalej Implanty 2019 – Nowoczesna implantologia – nadzieje i dylematy

Rekonstrukcja gałki ocznej i oczodołu — pierwsza taka w Polsce

Paweł Burduk, kierownik Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, wraz z zespołem, przeprowadził pierwszy w Polsce zabieg protezowania gałki ocznej i oczodołu mocowanej na implantach kostnych.

Dotychczas 72-letnia pacjentka, aby nosić protezę gałki ocznej, posługiwała się normalnymi okularami, które pełniły tę funkcję w sposób częściowy, nie zapewniając właściwej stabilizacji a przez to komfortu noszenia.

Materiał szpitala im. dr. J. Biziela

Przeprowadzony zabieg to pierwsza tego typu operacja w Polsce i jedna z bardzo nielicznych w Europie.

Inżynier i Fizyk Medyczny 1/2019

Właśnie ukazał się nowy, pierwszy w tym roku, numer czasopisma Inżynier i Fizyk Medyczny.
72 strony pełne treści, 5 artykułów naukowych, nowości w radioterapii i diagnostyce obrazowej.

W nowym numerze:

  • Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej dotyczące kontroli jakości w radioterapii śródoperacyjnej promieniowaniem elektronowym (IOERT) za pomocą mobilnych akceleratorów
  • Porównanie dawek otrzymywanych przez pacjentów dorosłych poddanych badaniom tomografii komputerowej głowy bez podania środka kontrastującego z poziomami dawek referencyjnych zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
  • Badanie elektrofizjologiczne gałki ocznej – Wzrokowe Potencjały Wywołane (WPW)
  • i inne.

Dwumiesięcznik Inżynier i Fizyk Medyczny jest czasopismem recenzowanym, indeksowanym w MNiSW (4), Index Copernicus (48,64), BazTech.

Inżynier i Fizyk Medyczny 3/2018 już dostępny!

IFM - okładka nr 03/2018Inżynier i Fizyk Medyczny

Dwumiesięcznik Inżynier i Fizyk Medyczny jest czasopismem recenzowanym,
indeksowanym w MNiSW (4), Index Copernicus (52,96), BazTech.

Jakie prace?

Publikowane są prace w następujących kategoriach: prace naukowe, badawcze, studia przypadków, artykuły poglądowe, doniesienia, wywiady, polemiki, artykuły o tematyce społeczno-zawodowej i dotyczące specjalizacji
zawodowych, raporty techniczne i sprawozdania. Zamieszcza również przeglądy literatury przedmiotu, recenzje książek oraz aktualności branżowe.
Nadesłane do redakcji artykuły są recenzowane.

Znajdź nas:

Facebook – Inżynier i Fizyk Medyczny
WWW – www.inzynier-medyczny.pl

IX Sympozjum PAN

IX Sympozjum „Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych”

Tylko kilka dni zostało do zarejestrowania się na IX Sympozjum, które odbędzie się w dniach 22-23.06.2018 we Wrocławiu. Do 22 maja przesyłać można zgłoszenia zgłoszenia uczestnictwa wraz z 2-stronnicowym streszczeniem, które wedle wyboru umożliwi prezentację ustną bądź w formie plakatu.
Wszelkie informacje możliwe są do uzyskania na stronie.

Tegoroczna edycja odbywa się pod patronatem Prof. dr hab. Andrzeja Żelaźniewicza, czł. koresp. PAN – Prezesa Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz Prof. dr hab. Tadeusza Trziszki – Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.