Parę słów o autorze

Parę słów o autorze, czyli kto i po co się tu produkuje

Cześć, nazywam się Jakub Słowiński.

Jestem pracownikiem Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Zajmuję się modelowaniem numerycznym w obrębie biomechaniki. Szczególnie interesują mnie adaptacyjne zmiany tkanki kostnej pod wpływem zewnętrznych obciążeń, procesy odbudowy tkanki kostnej oraz możliwości wprowadzania implantów, stabilizatorów oraz skafoldów.

Stronie biomechanika.pl chciałbym nadać charakter informacyjno-naukowy w zakresie osiągnięć polskich biomechaników, inżynierów biomedycznych i pokrewnych.

Osiągnięcia naszej inżynierii biomechanicznej wielokrotnie doceniane są podczas konferencji, konkursów i targów realizowanych zarówno w kraju jak i poza jego granicami. To, co jest bolączką polskiej nauki, nie tylko w obrębie inżynierii biomedycznej i biomechaniki, to ograniczenia we współpracy z rodzimym i zagranicznym przemysłem.

W trakcie pracy dydaktycznej obserwuję studentów, którzy mają olbrzymi potencjał twórczy. Po studiach nierzadko opuszczają kraj, bo nie są w stanie realizować tu swoich zamierzeń. Chciałbym aby ta próba zainteresowania biomechaniką i pokrewnymi dziedzinami przełożyła się kiedyś na większe zainteresowanie przemysłu działalnością naukową naszych uczelni a młodym pracownikom naukowym dała większą odwagę do zwracania się ku komercjalizacji swoich osiągnięć.

Zachęcam tym samym do dzielenia się informacjami o własnych projektach lub publikowanych ciekawostkach (zawsze staram się podać przynajmniej link do pierwotnej strony i wskazać Autora).

Pozdrawiam,
Jakub J. Słowiński

Zapisz